23
Feb
2018

Ģimnāzijā uzsācis praktizēt fotogrāfijas students Žans no Slovēnijas

Ģimnāzijā jau visu februāra mēnesi praktizē fotogrāfijas students Žans J.Pečniks no Slovēnijas. Viņš aktīvi iesaistās ģimnāzijas dzīvē gan fotografējot skolas pasākumus, gan ģeogrāfijas stundu ietvaros …

Lasīt vairāk
Liene 0

12

23
Feb
2018

12. klase šodien piedalās izstādē “Skola 2018”

12. klases skolēni kopā ar skolotāju Guntru Krūkliņu šodien apmeklē izglītības izstādi “Skola 2018”. Izstāde tiek apmeklēta ar mērķi iepazīties ar dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām …

Lasīt vairāk
Liene 0

8

23
Feb
2018

Ģimnāzija piedalās Ekoskolu ziemas forumā

Vairāk nekā 100 Ekoskolu no 54 Latvijas novadiem 23. un 24. februārī tiksies Ekoskolu forumā Babītes vidusskolā, lai sagatavotos vides izglītības aktivitātēm visa gada laikā. …

Lasīt vairāk
Liene 0

5

23
Feb
2018

Ģimnāzijas skolēniem sasniegumi mūzikas olimpiādē

Kuldīgas novada mūzikas olimpiādē ģimnāzijas skolēni guvuši lieliskus rezultātus: Mārtiņš Stebulis ieguva 2.vietu un saņēma diplomu kā “Labākais tautas dziesmas atskaņotājs”; Kristofers Rolands Kangīzers ieguva …

Lasīt vairāk
Liene 0

14

20
Feb
2018

Piedalies fotokursos!

Ja Tevi interesē fotogrāfija, esi aicināts piedalīties fotokursos, kurus vadīs ģimnāzijā praktizējošs fotogrāfijas students no Slovēnijas Žan J.Pečnik. Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā – ceturtdienās, …

Lasīt vairāk
Liene 0

11

20
Feb
2018

Rīt ģimnāzijā Projektu diena

Rīt ģimnāzijā notiks Projektu diena, ar nosaukumu “Nākotnes skola”.  Projektu dienā darbs tiks organizēts grupās un radošajās darbnīcās. Projektu diena veltīta Dzimtās valodas dienai un …

Lasīt vairāk
Liene 0

16

20
Feb
2018

Ģimnāzijas skolēniem lieliski sasniegumi matemātikas olimpiādē

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē 5. – 8. klasēm ģimnāzijas skolēni guvuši lieliskus panākumus: 1.vieta – 8.a klases skolniecei Samantai Leismanei (sagatavojusi skolotāja Inese Freimane); 2.vieta …

Lasīt vairāk
Liene 0

28

19
Feb
2018

Ģimnāzijas skolēni piedalās lekcijā “Savas dzīves veidotājs”

15. februārī ģimnāzijā notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums – pašnovērtējuma veikšana „Savas dzīves veidotājs”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” …

Lasīt vairāk
Liene 0

10