Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem

Avīze „Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem” iznāk kopš 2005./2006. m. g. Tās pirmā redaktore bija skolotāja Anita Januša. Nākamajā mācību gadā redaktores pienākumus uzņēmās direktores vietniece mācību darbā Ineta Bukovska.

Kopš 2007. gada rudens „Ģimnāzijas Vēstu Vecākiem” veidošanu un izdošanu organizējusi skolotāja Gunta Upesdegle. Līdzās aktuāliem skolas dzīves notikumiem šeit atspoguļoti arī ģimnāzijas sēdēs diskutētie jautājumi un pieņemtie lēmumi. Avīzi vecākiem palīdzējuši veidot skolēni.

Redkolēģija 2013./2014. mācību gadā

Pirmajā rindā no kreisās:Laura Fogele, avīzes konsultante Gunta Upesdegle, Patrīcija Diāna Grīnberga, Daira Freimane, otrajā rindā: Sintija Lešinska, Kristīne Akermane, Marta Felšaua, Elvijs Stepens (avīzes maketētājs un mākslinieks), Santa Zauere, Zane Lagzdiņa, Agnese Priediņa un Elīna Ančipānova.

Redkolēģija 2014./2015. mācību gadā

Pirmajā rindā no kreisās: avīzes maketētāja un māksliniece Agnese Gūtmane, KristiansMilzarājs, Sindija Celma, Rebeka Agija Sedliņa. Otrajā rindā no kreisās: Patrīcija Diāna Grīnberga, Agnese Priediņa, avīzes konsultante Gunta Upesdegle un Agnese Zeidaka ( otrā no labās). Fotogrāfijā nav Sandras Laizānes.

Nr.36 - 2016. gada maijs

2015./2016.m.g. Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem Nr. 36

PDF versija

Nr.35 - 2016. gada marts

2015./2016.m.g. Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem Nr. 35

PDF versija

Nr.34 - 2016. gada janvāris

2015./2016.m.g. Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem Nr. 34

PDF versija

Nr.33 - 2015. gada novembris

2015./2016.m.g. Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem Nr. 33

PDF versija

Nr.32 - 2015. gada maijs

2014./2015.m.g. Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem Nr. 32

PDF versija

Nr.31 - 2015. gada aprīlis

2014./2015.m.g. Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem Nr. 31

PDF versija

Nr.30 - 2014.gada decembris

2014./2015. m. g. Ģimnāzijas vēstis vecākiem avīze 30. decembrī

PDF versija


Nr.29 - 2014. gada novembris


2014./2015 m.g. Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem avīze 29. novembrī

PDF versija

 

Nr.28 - 2014. gada maijs

PDF versija

Nr.27 - 2014. gada marts

PDF versija

ATGRIEZE - speciālizdevums Viļa Plūdoņa 140 gadu jubilejai

PDF versija

2013. gada decembris

PDF versija

2013. gada novembris

PDF versija

2013. gada maijs

PDF versija

2013.gada aprīlis

PDF versija

2012. gada novembris

PDF versija

2011./2012. m.g.

2010./2011. m.g.

2009./2010. m.g.

2008./2009. m.g.