Eko skola - Nākotnes skola

Ekoskolu būtība ir izveidot efektīvu skolas vides pārvaldes sistēmu, kas ne tikai sniegtu papildu izglītības iespējas jauniešiem, bet būtu arī efektīva un attaisnotos reālos panākumos skolas vides apsaimniekošanā un organizēšanā. Ekoskolu programmas gada tēmas (astoņas) ir cieši saistītas ar mūsu reālo dzīvi. Programmas īstenošana skolā papildina mācību saturu, iesaistot tajā skolēnu ģimenes un apkārtējo sabiedrību.

Būtiskākie uzdevumi ekoskolai ir gan veicināt ilgtspējīgas attīstības izpratni skolā, gan arī iesaistīt ekoskolas aktivitātēs visu skolu un apkārtējo sabiedrību.

Ekoskolas procesu skolā vada Ekopadome. Tā organizē un vada ekoskolas aktivitātes. Padomes darba rezultātā palielinās arī demokrātija lēmumu pieņemšanā, jo tai jārisina arī skolēnu izvirzītās iniciatīvas. Skolēni ir iesaistīti dažādu viedokļu uzklausīšanā, izvērtēšanā un beigās arī lēmumu pieņemšanā. Pirms tiek uzsākti kādi vides aizsardzības pasākumi, ir nepieciešams novērtēt situāciju skolā un tās apkārtnē.

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas ekopadome
 • Baiba Madara Prāmberga 9.a kl.
 • Rēzija Zaviska 9.a kl.
 • Madara Mēnese 10.a kl.
 • Anete Anna Babenko 11. a kl.
 • Signe Agnese Bumbiere 12.b kl.
 • Santa Krebse 12.b kl.
 • Grēta Smirnova 9.b kl.
 • Laila Zudāne - pašpārvaldes vadītāja
 • Evija Heniņa - vides koordinators
 • Rita Bidzāne - bioloģijas un veselības mācības skolotāja
 • Anita Beke -vecāku pārstāvis
 • Ģirts Sokolovskis –saimnieks
 • Jana Jansone - skolas direktore

Pēc sekmīga darba skola mācību gada beigās var saņemt Latvijas ekoskolas nosaukumu, pēc otrā mācību gada starptautisko Zaļo karogu.

Skolēni dodas uz mežu

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija šajā programmā iesaistījās no 2010. gada septembra.

 • 2010./2011.- Enerģija- iegūts Zaļais Diploms;
 • 2011./2012.- Veselīgs dzīvesveids- iegūts Zaļais Diploms;
 • 2012./2013.-Ūdens-iegūts Zaļais karogs;
 • 2013./2014.- Mežs;
Vairāk informācijas

Vairāk informācija - Vides izglītības fonds