Skolas darbinieki

Jana Jansone

Direktore, menedžments, auto apmācība

Daina Grīna

Direktores vietniece metodiskajā darbā, ekonomika, sociālās zinības

Evija Heniņa

Direktores vietniece izglītības jomā

Vineta Pērkone

Angļu valoda

Valdis Augsne

Fizika

Signe Lūse

Mājturība un tehnoloģijas

Natālija Rozentāle

Krievu valoda

Laila Zudāne

Informātika

Inese Freimane

matemātika

Ināra Iesalniece

Ķīmija, bioloģija

Zanda Miķelsone

Latviešu valoda un literatūra, krievu valoda

Aira Bērzkalne

Angļu valoda

Guntra Krūkliņa

Politika un tiesības, Latvijas un pasaules vēsture, filozofija, ētika,sociālās zinības, skolas karjeras centrs

Gunta Upesdegle

Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija

Daiga Strupule-Buka

Latviešu valoda un literatūra, teātra spors

Inta Blumberga

Latviešu valoda un literatūra, teātra sports

Anita Balode

Ģeogrāfija

Māris Sustrups

Auto braukšanas instruktors

Inese Reboka

Matemātika

Kristaps Bērziņš

Sports

Māris Saulgriezis

Mājturība un tehnoloģijas

Rita Bidzāne

Bioloģija, veselības mācība

Sangrita Upeniece

Mūzika

Agnese Melne

Vizuālā māksla

Laine Līce

Matemātika

Jolanta Jankovska

Sports, veselības mācība

Atbalsta personāls strādā, lai palīdzētu skolēniem pēc iespējas labāk justies skolā. Katrs bērns ir ar savām spējām, savu raksturu un veselības stāvokli, tāpēc reizēm rodas grūtības vai nu mācību procesā, vai attiecībās ar apkārtējiem.

Evija Heniņa

Administrācijas pārstāvis

Egita Gaile

Sociālais pedagogs

Guntra Krūkliņa

Karjeras speciālists karjeras izglītība

Daiga Strupule-Buka

Klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītājs

Indra Brālite

Atbalsta pedagoģe

Vairāk informācijas

Sanāksmes notiek katru otrdienu no plkst.14.20-15.00

Atbalsta personāla darbība