Kontakti

Tālruņi:
Direktore (Jana Jansone): 63350002
Izglītības darba vietnieki (Evija Heniņa, Daina Grīna): 63350004
Lietvedība (Egita Markševica): 63322050
Atbalsta personāls (Egita Gaile): 25401003
Kasiere (Laura Dzērve): 63322030
Karjeras centrs (Guntra Krūkliņa): 27020675
Medpunkts (Dzintra Kārkliņa): 63350003
Ārpusklases organizatore (Laila Zudāne): 27020674
Ēdnīca "Viļa ķēķis"(Solvita Bitte): 63320391
E-klases virslietotāji (Laila Zudāne, Evija Heniņa): 27020674
Saimnieks (Ģirts Sokolovskis): 27020673
Sargs: 27020752
Fakss: 63322050
E-pasts:
Skolas adrese:
Piltenes iela 25, Kuldīga, LV-3301