Uzņemšana

Izvēlies mācīties mūsdienīgā vidē un piepildi savus sapņus!

Skolotāji ļoti rūpējas par to, lai mēs veiksmīgāk izvēlētos savu nākotnes profesiju. Ideāla skola sportiskiem un aktīviem skolniekiem. Skolotāji ir radoši, un stundas ir interesantas. Ir saprotoši skolas biedri, un interesanti skolas pasākumi.

Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija uzņem:
Dokumentu iesniegšana notiek 1. un 2. jūnijā no plkst. 9:30 līdz 13:30 1.stāva 1.kabinetā.
  Iesniedzamie dokumenti:
  • Skolēna 6. klases liecība (oriģināls);
  • Iesniegums (vecāki raksta uz vietas);
  • Medicīnas dokumenti (bērnu medicīniskā karte, pošu lapa);
  • Dzimšanas apliecības kopija;
  • Diplomi un atzinības raksti par sasniegumiem mācību darbā un sportā.
Dokumentu iesniegšana notiek 12. un 13. jūnijā no plkst. 9:30 līdz 13:30 1.stāva 1.kabinetā.
  Iesniedzamie dokumenti:
  • Pamatskolas beigšanas apliecība (oriģināls);
  • Sekmju lapa (oriģināls);
  • Iesniegums (vecāki raksta uz vietas);
  • Medicīnas dokumenti (bērnu medicīniskā karte F 026 un F 063; ģimenes ārsta medicīniskā izziņa);
  • Dzimšanas apliecības kopija;
  • Diplomi un atzinības raksti par sasniegumiem mācību darbā un sportā.

Uzņemšanas komisijas tālrunis - 27020675