Starptautiskie projekti

erasmus+logo_mic

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

 

 

ERASMUS + KA 1 PROJEKTS (Nr.2015-1-LV01-KA101-013290) “IT KOMPETENCES PAAUGSTINĀŠANA VPKĢ SKOLOTĀJIEM MŪSDIENĪGAS MĀCĪBU VIDES VEICINĀŠANAI” IETVAROS.

Projekta mērķis ir attīstīt VPKĢ skolotāju IT prasmes, veicinot jauno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, sekmējot interaktīvu un mūsdienīgu mācību vidi, kas paaugstinātu skolēnu motivāciju mācību procesam.

Projekta ietvaros no 2015.gada 12.oktobra līdz 17.oktobrim ģimnāzijas informātikas skolotāja Laila Zudāne un angļu valodas skolotāja Aira Bērzkalne piedalījās apmācību kursā “Interactive Media for “Interactive” Teaching” Kiprā. Apmācības norisinājās mūžizglītības centrā “Bios”, Nikosijā.  Mācību kurss veidots uzsvaru liekot uz praktisku darbošanos, iepazīstot un izmēģinot dažādu IT rīku darbību, to iespējas mācību darbā.Skolotājas L.Zudāne un A.Bērzkalne pēc apmācību iziešanas organizēs meistarklasi skolotājiem par IT rīku izmantošanas nozīmi mūsdienīga, interaktīva mācību procesa veicināšanā.

2.mobilitāte šī projekta ietvaros notika no 2015.gada 3. – 8. aprīlim, kad angļu valodas skolotāja Vineta Pērkone un matemātikas skolotāja Inese Freimane no ģimnāzijas dosies uz  Srednja elektro-racunalinska sola Maribor (Mariboras elektronikas un programmēšanas profesionālo vidusskolu) Slovēnijā. Šī mobilitāte sevī ietvers “ēnošanas” praksi, kas palīdzēs sniegt ieskatu kā reāli notiek darbs mācību stundās efektīvi izmantojot IT rīkus. Skolotājs varēs redzēt kā tiek organizētas stundas –  mērķtiecīgi un atbilstoši izmantojot IT rīkus un kā norit sadarbības process starp skolotāju un skolēniem, analizēs ieguvumus un iespējamos šķēršļus IT izmantošanā mācību darbā.

Projekta koordinatore – Lienīte Bebriša

 

ERASMUS + KA 2 PROJEKTS (Nr.2015-1-EE01-KA219-013452_3 (STARPVALSTU STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS) PROJEKTS “EU-PRENEURS” (“ES-UZŅĒMĒJI”)

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu starptautiskās sadarbības un uzņēmējdarbības prasmes, paaugstināt skolēnu uzņēmību un pašapziņu, mudinot nākotnē kļūt par darba devējiem. Tas tiks realizēts, veidojot skolēnu mācību uzņēmumus tā, lai katrā skolēnu komandā būtu pa vienam dalībniekam no katras valsts – kopā 3 starptautiski mācību uzņēmumi, kas tiks reģistrēti tam paredzētajā JA-YE platformā (Young Enterprise Europe and Junior Achievement International Europe). 

Projekta ietvaros, urpmāko divu gadu laikā 6 ģimnāzijas vidusskolēniem un vizmaz 5 ģimnāzijas pedagogiem būs iespēja gūt starptautiskas sadarbības pieredzi kopā ar partnerskolām. Skolēniem un skolotājiem būs iespēja praktizēt angļu valodas lietojumu, apgūt starptautiskas sadarbības prasmes, iegūt zināšanas par uzņēmējdarbību, mārketingu, ražošanu, kā arī iepazīt citu valstu mācību un uzņēmējdarbības vidi un kultūru.

Ģimnāzijas skolotājas Anita Balode un Evija Heniņa no 21. līdz 25. septembrim piedalījās projekta plānošanas sanāksmē Slovēnijā Sežanā, ko organizēja  skola Šolski centrer Srečko Kosovela Sežana.  Sanāksmes laikā tika plānots projekta realizācijas grafiks, izstrādāta pedagoģiskā metodika un mācīšanās procesa izvērtēšanas mehānismi. Tāpat notika pieredzes apmaiņa gan Slovēnijas mācību programmu veidošanas un realizēšanas jautājumos, gan viesošanās vietējos uzņēmumos, uzņēmējdarbības un skolēnu prakses atbalsta centros.

No 26. līdz 30. oktobrim Kuldīgā V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā notika pirmā mācīšanās sesija, kurā piedalījās 3 vidusskolēni  un 2 skolotāji no katras valsts un kuras laikā tika dibināti mācību uzņēmumi, meklētas biznesa idejas, notika lekcijas un prakstiskas nodarbības par uzņēmējdarbību un mārketingu, kā arī apgūtas iespējas sadarboties, izmantojot interneta vidi. Konkursa rezultātā ģimnāziju pārstāvēja 11.b klases skolēni Signe Agnese Bumbiere, Anna Losāne un Dāvis Jansons.

No 2016.gada 11.-15.aprīlim Slovēnijas pilsētas Sežanas skolā – Šolski center Srečka Kosovela Sežana gimnazija in ekonomska šola norisinājās otrā mācīšanās sesija, kurā piedalījās 3 skolēni, projekta koordintore – skolotāja Anita Balode un ģimnāzijas direktore Jana Jansone.

No 2016.gada 10. – 14. oktobrim Beļģijas pilsētā Zandhovenā Vrij Technisch Instituut Zandhoven  notika trešā mācīšanās sesijā, kurā dalību ņēma gan skolēni, kuri piedalījās projekta 1.gadā – 2015./2016. m.g., gan skolēni, kuri tikai uzsāk piedalīties projektā.  Mācīšanās sesijas laikā skolēni iepazinās, izveidoja biznesa komandas, radīja produktu idejas un iepazīstināja ar tām.

Mācību sesijas laikā lekciju – praktisko nodarbību vadīja arī ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja Anita Balode, kuras mērķis bija veicināt bizensa ideju rašanos par pamatu izmantojot problēmas ar kurām saskaramies savā ikdienā. Skolēni – projekta dalībnieki tika iepazīstināti arī ar “Canvas biznesa modeli”, kur lekciju par šo instrumentu vadīja Beļģijas skolotāji.

No 2017.gada 16. – 20. janvārim notiek V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā, Kuldīgā notika 4. mācību sesija Erasmus + projekta “EU – preneurs” ietvaros.

12 skolēni no Latvijas, Igaunijas, Beļģijas un Slovēnijas skolām nedēļu pavadīja kopā mācoties, strādājot un aizraujoši kopā pavadot laiku. Šīs mācību sesijas mērķi bija izstrādāt biznesa plānus, piedalīties starptautiskā skolēnu SMU tirdziņā, izglītoties par darba intervijas un CV sagatavošanas tēmu, kā arī apmeklēt vietējos uzņēmumus, kuri darbojas starptautiskā līmenī.

No 2017.gada 24. – 28.aprīlim Narva Keeltelütseum, Narvā, Igaunijā norisinājās 5. – noslēdzošā mācību sesija Erasmus + projekta “EU – preneurs” ietvaros.

12 skolēni no  Latvijas, Igaunijas, Beļģijas un Slovēnijas skolām sniedza prezentācijas, piedalījās meistarklasēs un lekcijās, kuras vadījā mārketinga eksperti. Skolēni izstrādāja reklāmu saviem biznesa produktiem, kā arī prezentēja projekta rezultātus, balsojot par labāko biznesa ideju. Tika apmeklēti arī uzņēmumi – Excedea company, Mektory Innovation Centre.

No 2017.gada 18. – 22. jūnijam Beļģijas pilsētā Zandhovenā Vrij Technisch Instituut Zandhoven norisinājās projektu izvērtējošā sanāksme, kurā piedalījās pedagogi no visām projektā iesaistītajām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Beļģijas un Slovēnijas.

Saite uz tiešsaistes rīku, kurā atrodama projektā izmantotā metodika:

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta koordinatore: ģeogrāfijas skolotāja Anita Balode

 

ERASMUS + K1 PROJEKTS (Nr.2016-3-LV02-KA105-001377) “JAUNATNE DARBĪBĀ” PROJEKTS “RECYCLING CHALLENGE”

Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu – projekta dalībnieku kompetences un prasmes atkritumu šķirošanā, veicinot sociāli līdzatbildīgu,
ilgtspējīgu dzīvesveidu jauniešu vidū. Projektā piedalīsies 16 jaunieši (vecumā no 13 – 14 gadiem) – 8 no Latvijas un 8 no Čehijas.

Paredzams, ka projekta rezultātā projekta dalībnieki būs dalījušies labajā praksē, saistībā ar atkritumu šķirošanu, veicinot atkritumu
šķirošanas ieviešanu VPKĢ un atbildīgāku attieksmi pret atkritumu šķirošanu, padarot to efektīvāku Purkynovo gymnazium.

Laikā no 24. – 25.aprīlim notika projekta plānošanas brauciens, kurā piedalījās grupu līderi – VPKĢ angļu valodas skolotāja Aira Bērzkalne, “Hnuti Brontosaurus” pārstāve Pavlina Martinu, kā arī VPKĢ 7.a klases skolniece Una Raikstiņa un Purkynovo gymnazium 7.klases skolniece Magdalena Lzicarova.

Laikā no 15. līdz 19.maijam notika Jauniešu apmaiņas brauciens. Projekta aktivitātes notika Čehijas pilsētā, Stražnicē un tajās piedalījās 16 jaunieši  (vecumā no 13 – 14 gadiem) – 8 no Latvijas un 8 no Čehijas.

Nedēļas garumā jaunieši iesaistījās dažādos neformālās apmācības pasākumos – interaktīvās lekcijās, meistarklasēs, ekskursijā, pārgājienā, sportiskās un kultūras apmaiņas aktivitātēs. Visu aktivitāšu mērķis bija attīstīt jauniešu izpratni, zināšanas un prasmes par atkritumu šķirošanas nozīmi ilgtspējīgam un atbildīgam dzīvesveidam.

Projekta koordinatore: Lienīte Bebriša