Metodiskie materiāli

Dr.paed Karine Oganisjanas prezentācija no ģimnāzijas konferences “Starpdisciplinārās mācības: izaicinājumi un sasniegumi.” K.Oganisjana_Kuldigas_konference_21.04.2016

 

Mēs_novadam

VPKG buklets 2015

Sekmes

PAŠPĀRVALDE 2015

VPKĢ māc.procesa un motivāc.prog. prezentacija

VPKG_absolventi_2014

Somijas izglītības sistēmas principi mācīšanas un mācīšanās procesā