Interešu izglītība

Interešu izglītība ir skolēna individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanas iespējas ārpusstundu nodarbībās.
Interešu izglītības mērķis: skolēnu vispārējo spēju attīstīšana, gūstot pieredzi konkrētā darbībā, sevis un savu iespēju iepazīšana

Uzdevumi:
  • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
  • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
  • nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību;
  • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
  • atrast jaunus draugus, kuriem ir līdzīgas intereses.

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas pulciņu saraksts

Lego roboti

Vadītāja: Laila Zudāne

Vecuma posms: 7.-12.klašu grupās

Nodarbības laiks: Piektdiena 14:20 – 15:40

Telpa: 13., 14. kabinets

Teātris

Vadītāja: Daiga Strupule Buka

Vecuma posms: 8.-10.klašu grupās

Darba laiks: Pirmdiena 14:20 – 16:00; Ceturtdiena 14:20 – 15:00

Telpa: 33. kabinets, skatuve

Vokāli instrumentālais ansamblis

Vadītāja: Sangrita Upeniece

Vecuma posms: 10.-12. klašu grupās

Darba laiks: Otrdiena 17:00- 18:40

Telpa: Jauniešu māja, Jelgavas iela 26

Darba laiks: Ceturtdiena 14:35-15:35

Telpa: Ģimnāzija 31. kabinets

Instumentālais ansamblis

Vadītāja: Sangrita Upeniece

Vecuma posms: 7.-9.klašu grupa

Darba laiks: Pirmdiena 14:20 - 15:20

Telpa: 31. kabinets

Darba laiks: Piektdiena 16:20 - 17:20

Telpa: Jauniešu māja, Jelgavas iela 26

Darba laiks: Sestdiena 11:00 - 12:00

Telpa: Jauniešu māja, Jelgavas iela 26