Skolēnu pašpārvalde

Ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldei ir senas tradīcijas, un tajā ik gadu darbojas aktīvākie 7. – 12.klašu skolēni. Pašpārvalde rūpējas par to, lai skolā notiktu dažādi pasākumi, balles, koncerti, konkursi, par to, lai skolas ikdiena būtu interesantāka. Darbošanās skolēnu pašpārvaldē – tā ir iespēja arī pašam radoši izpausties un ar saviem talantiem palīdzēt skolai, vienlaikus mācīties strādāt komandā, pieņemt svarīgus lēmumus un uzņemties atbildību.

Pašpārvaldes sanāksmes notiek katru piektdienu pēc ceturtās stundas. Un pašpārvaldes darbu koordinē skolotāja Laila Zudāne. Ja arī Tev ir vēlme darboties un nav vienaldzīga skolas dzīve - nāc un pievienojies!

Ģimnāzijas pašpārvaldes prezidente 2017./2018.m.g. - Justīne Dubure no 12. a klases.

Skolēnu pašpārvalde