Karjeras izglītība

Prezentācijas par absolventu turpmākās izglītības, profesiju izvēli pēc ģimnāzijas absolvēšanas.

VPKG_2010

VPKG_2011

VPKG_absolventi_2012

VPKG_absolventi_2013

VPKG   absolventi_2014

VPKG   absolventi   2015

VPKG   absolventi   2016

VPKG   absolventi   2017

Informācija internetā par karjeras izvēli

e_resursos_par_karjeru (1)

 

No 2017. gada V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija piedalās  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 17. marta līdz 2020. gada 31. decembrim.

PASĀKUMI PROJEKTA IETVAROS

  • 2017.gada 25. maijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums – Darba pasaules iepazīšana – ekskursija – nodarbības „Uzņēmēju pasaule”. Nodarbību mērķis un uzdevumi – iepazīt dažādus uzņēmējus un viņu darba vidi, Kuldīgas un Skrundas novados. Dienas gaitā jaunieši uzzināja uzņēmēju dažādo pieredzi, dzirdēja ieteikumus  uzņēmējdarbības veicināšanai.
  • 2017.gada 26.aprīlī norisinājās Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Zinātņu diena „Izzini, pēti, eksperimentē”. Skolēni radošajās darbnīcās iepazina profesijas- būvinženieris, ķīmijas un fizikas speciālisti. Skolēniem pašiem bija iespēja izmēģināt Rūda Goldberga mašīnas principu, atkārtot Edisona eksperimentu un veikt ķīmiskas reakcijas. Pasākuma laikā savu projektu veidošanā skolēni attīstīja prasmi strādāt komandas darbu, savstarpēju komunikāciju, loģisko domāšanu un radošo domāšanu.
  • 2017.gada 2. novembrī ģimnāzijas vidusskolēni apmeklēja Liepājas teātri, kur iepazina profesijas, kurās iespējams strādāt teātrī. Ar skolēniem tikās un par savu darbu stāstīja arī ģimnāzijas bijusī absolvente Jevgenija Skoraja, kura Liepājas teātrī strādā par mārketinga direktori.
  • 15. februārī ģimnāzijā notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums – pašnovērtējuma veikšana „Savas dzīves veidotājs”. Personīgās izaugsmes trenera vadībā notika lekcija/diskusija par sevis izzināšanu, sevis pilnveidošanu, karjeras izvēles ceļiem. Lekcijā piedalījās 9. – 10. klašu skolēni. Lekciju vadīja pasniedzējs Aleksis Daume.
  • 15. februārī Kuldīgas Jauniešu mājā 7. – 8. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums – Darba pasaules iepazīšana – zinātņu dienā „Izzini,eksperimentē un radi”. Skolēni, piedaloties radošajās darbnīcās iepazina profesiju- vides inženieris. Skolēni praktiski darbojās radošajā darbnīcā, kurā pētīja plastmasas ietekmi uz vidi un risinājumus plastmasas otrreizējai pārstrādei, kā arī paši varēja izgatavot videi draudzīgu polimēru plastmasu. Šādā veidā jaunieši iepazinās ar “problēma=risinājums” pieeju. Nodarbības vadīja vides inženieris – Toms Girvaitis. Pasākumu organizēšanā pedalījās arī pedagoģe – karjeras konsultante – Guntra Krūkliņa.
  • 2018. gada 8.martā VPKĢ 10.klašu skolēni devās ekskursijā uz Ventspils Augsto tehnoloģiju parku. Pasākuma mērķis bija piedalīties interaktīvajā nodarbībā, kurā skolēni ieguva daudzpusīgu informāciju par darba specifiku inženierzinātnēs, studiju iespējām. Skolēni apguva prasmes un noskaidroja savu interesi par datorprogrammēšanu, mašīnbūvi un metālapstrādes nozari.