Bibliotēka

’’Grāmatas ir gaisma. Kas tiecas pēc gaismas, tam jāpieķeras grāmatām ar sirdi un dvēseli.’’
/V. Plūdonis/

Jau pirms tiesībsarga lēmuma, ka vecākiem nav jāpērk mācību grāmatas, mēs skolēnus nodrošinājām ar gandrīz visām mācību grāmatām.
Skolas bibliotēkā, skolēnu rīcībā ir datori ar interneta pieslēgumu, kā arī mācību procesu nodrošināšanai pieejami 20 portatīvie datori.
Skolēni iegūst informāciju par mācībām un referātiem. Skolotājiem ir iespēja iepazīties ar jaunāko pedagoģisko literatūru.
Bibliotēkā ir ļoti plašs uzziņu literatūras klāsts, kas regulāri tiek atjaunots un papildināts. Bibliotēka ir reģistrēta LR Kultūras ministrijas bibliotēku reģistrā.

Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas bibliotēka piedāvā:
 • Daiļliteratūru un nozaru literatūru;
 • Mācību grāmatas;
 • Informatīvus materiālus;
 • Uzziņu literatūru, enciklopēdijas un vārdnīcas;
 • Plašu metodiskās un pedagoģiskās literatūras klāstu;
 • Elektronisko datu bāzi LETONIKA;
 • Materiālus karjeras izglītībai;
 • Konsultācijas interneta lietošanā;
 • Bibliotēkas lietošanas apmācību;
 • Tematiskās, informatīvās un jaunieguvumu izstādes;
 • Kultūras pasākumus;
 • Informācijas izdrukāšanu;
 • Izstādes
 • Darba vietas ar interneta pieslēgumu;
 • Estētisku, darbam un atpūtai labvēlīgu vidi;
 • Konsultācijas un uzziņas.

Mūsu skolas bibliotēka bija pirmā no novada skolu bibliotēka, kurā sāka elektroniski izsniegt grāmatas. Šobrīd gandrīz visas grāmatas ir ievadītas vienotajā Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu elektroniskajā kopkatalogā. Elektroniskajā kopkatalogā var sameklēt vajadzīgo izdevumu, izlasīt anotācijas, pasūtīt grāmatu, filmu un mūzikas ierakstus, kā arī ieteikt draugiem.
Lai varētu izmantot iespēju ņemt grāmatas lasīšanai uz mājām, jābūt bibliotēkā reģistrētam lietotājam.
Lietotājus reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu. Skolas bibliotēkas lasītāji ir skolēni, skolotāji, skolas tehniskie darbinieki, skolēnu vecāki un absolventi.

Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jāatdod līdz bibliotēkas noteiktajam termiņam.

 • Mācību grāmatas izsniedzam uz visu mācību gadu (no 1.septembra līdz 31.maijam);
 • Daiļliteratūras grāmatas var lasīt (arī obligātā literatūra, enciklopēdijas u.c.) 30 dienas;
 • žurnālus un paaugstināta pieprasījuma izdevumus izsniedzam uz 7 dienām. Ja izdevumu nav pieprasījis cits lasītājs, grāmatas lietošanas termiņu var pagarināt.

Grāmatu rezervēšanu un izmantošanas termiņu pagarināšanu reģistrētie lietotāji var veikt, izmatojot attālināto pakalpojumu. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam pēc pieprasījuma, apmeklējot skolas vai jebkuru citu Kuldīgas novada bibliotēku, kura strādā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, tiks piešķirts lietotājvārds un parole.

Jūs varēsiet pieprasīt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu, rezervēt izdevumu saņemšanai bibliotēkā, iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts citam lasītājam, pārraudzīt bibliotēkas lietotāja kontu – apskatīt lietotājam izsniegto un rezervēto izdevumu sarakstu, izdevumu nodošanas un rezervēšanas termiņus.

Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku kopkatalogs.

Ģimnāzija ir datu bāzes www.letonika.lv abonente. Šo datu bāzi var izmantot strādājot ar jebkuru datoru skolā (nav obligāti nepieciešams atrasties bibliotēkā).

Bibliotēkā pieejams WIFI

Bibliotēkas darbinieki:

Sintra Heidemane

Bibliotekāre

Ginta Bāra

Laborante

Bibliotēkas darba laiks:

 • P.
 • O.
 • T.
 • C.
 • 9:00-15:00
 • Pk.
 • S.
 • Sv.
 • Slēgts